فرنچ پرس

  • اتمام موجودی

    فرنچ پرس ۶۰۰ میلی لیتر Gaozhi

    قهوه ساز  french press برند gaozhi که یک محصولی با کیفیت رو برای علاقه مندان قهوه دمی به ارمغان آورده ست. این دستگاه در حجم ...
    240,000 تومان
  • اتمام موجودی

    فرنچ پرس Gaozhi ۳۵۰ میلی لیتر

    قهوه ساز  french press برند gaozhi که یک محصولی با کیفیت رو برای علاقه مندان قهوه دمی به ارمغان آورده ست. این دستگاه در حجم ...
    190,000 تومان
  • فرنچ پرس one coffee مدل B014 مشکی ۸۰۰ml

    قهوه ساز  french press ساخت شرکت وان کافی که همواره بهترین کیفیت رو برای دوست داران قهوه به ارمغان آورده ست. این دستگاه در حجم ...
    برای قیمت تماس بگیرید
  • فرنچ پرس One Coffee مدل B450 قرمز ۶۰۰

    قهوه ساز  french press ساخت شرکت وان کافی که همواره بهترین کیفیت رو برای دوست داران قهوه به ارمغان آورده ست. این دستگاه در حجم ...
    385,000 تومان
  • فرنچ پرس One Coffee مدل B450 قرمز ۳۵۰

    قهوه ساز  french press ساخت شرکت وان کافی که همواره بهترین کیفیت رو برای دوست داران قهوه به ارمغان آورده ست. این دستگاه در حجم ...
    330,000 تومان
  • فرنچ پرس One Coffee مدل B450 طلایی ۶۰۰

    قهوه ساز  french press ساخت شرکت وان کافی که همواره بهترین کیفیت رو برای دوست داران قهوه به ارمغان آورده ست. این دستگاه در حجم ...
    385,000 تومان
  • فرنچ پرس One Coffee مدل B450 طلایی ۳۵۰

    قهوه ساز  french press ساخت شرکت وان کافی که همواره بهترین کیفیت رو برای دوست داران قهوه به ارمغان آورده ست. این دستگاه در حجم ...
    330,000 تومان
  • فرنچ پرس One Coffee مدل B450 ساده ۸۰۰

    قهوه ساز  french press ساخت شرکت وان کافی که همواره بهترین کیفیت رو برای دوست داران قهوه به ارمغان آورده ست. این دستگاه در حجم ...
    420,000 تومان
  • فرنچ پرس One Coffee مدل B450 ساده ۶۰۰

    قهوه ساز  french press ساخت شرکت وان کافی که همواره بهترین کیفیت رو برای دوست داران قهوه به ارمغان آورده ست. این دستگاه در حجم ...
    330,000 تومان
  • فرنچ پرس One Coffee مدل B450 ساده ۳۵۰

    قهوه ساز  french press ساخت شرکت وان کافی که همواره بهترین کیفیت رو برای دوست داران قهوه به ارمغان آورده ست. این دستگاه در حجم ...
    285,000 تومان
  • فرنچ پرس One Coffee مدل B057 استیل ۶۰۰

    قهوه ساز  french press ساخت شرکت وان کافی که همواره بهترین کیفیت رو برای دوست داران قهوه به ارمغان آورده ست. این دستگاه در حجم ...
    420,000 تومان
  • فرنچ پرس One Coffee مدل B057 استیل ۳۵۰

    قهوه ساز  french press ساخت شرکت وان کافی که همواره بهترین کیفیت رو برای دوست داران قهوه به ارمغان آورده ست. این دستگاه در حجم ...
    350,000 تومان
  • اتمام موجودی

    فرنچ پرس One Coffee مدل B091 مشکی ۶۰۰

    قهوه ساز  french press ساخت شرکت وان کافی که همواره بهترین کیفیت رو برای دوست داران قهوه به ارمغان آورده ست. این دستگاه در حجم ...
    280,000 تومان
  • اتمام موجودی

    فرنچ پرس One Coffee مدل B091 مشکی ۳۵۰

    قهوه ساز  french press ساخت شرکت وان کافی که همواره بهترین کیفیت رو برای دوست داران قهوه به ارمغان آورده ست. این دستگاه در حجم ...
    210,000 تومان
  • اتمام موجودی

    فرنچ پرس One Coffee مدل B035 استیل ۶۰۰

    قهوه ساز  french press ساخت شرکت وان کافی که همواره بهترین کیفیت رو برای دوست داران قهوه به ارمغان آورده ست. این دستگاه در حجم ...
    برای قیمت تماس بگیرید
  • اتمام موجودی

    فرنچ پرس One Coffee مدل B014 قرمز ۳۵۰

    قهوه ساز  french press ساخت شرکت وان کافی که همواره بهترین کیفیت رو برای دوست داران قهوه به ارمغان آورده ست. این دستگاه در حجم ...
    170,000 تومان
  • اتمام موجودی

    فرنچ پرس One Coffee مدل B014 بنفش

    قهوه ساز  french press ساخت شرکت وان کافی که همواره بهترین کیفیت رو برای دوست داران قهوه به ارمغان آورده ست. این دستگاه در حجم ...
    170,000 تومان250,000 تومان
  • اتمام موجودی

    فرنچ پرس One Coffee مدل B014 بنفش ۳۵۰

    قهوه ساز  french press ساخت شرکت وان کافی که همواره بهترین کیفیت رو برای دوست داران قهوه به ارمغان آورده ست. این دستگاه در حجم ...
    170,000 تومان
  • اتمام موجودی

    فرنچ پرس One Coffee مدل B014 سبز ۶۰۰

    قهوه ساز  french press ساخت شرکت وان کافی که همواره بهترین کیفیت رو برای دوست داران قهوه به ارمغان آورده ست. این دستگاه در حجم ...
    210,000 تومان
  • اتمام موجودی

    فرنچ پرس One Coffee مدل B014 سبز ۳۵۰

    قهوه ساز  french press ساخت شرکت وان کافی که همواره بهترین کیفیت رو برای دوست داران قهوه به ارمغان آورده ست. این دستگاه در حجم ...
    170,000 تومان